Start De Club Toerkalender Leden Lid worden? De Fiets, aanschaf De Fiets, onderhoud Ook nuttig Contact Wielerlinks Finish

 

Onderhoud racefiets zadel en zadelpen

Reiniging zadel racefiets
Maak het zadel schoon met een droge of licht vochtige doek.
Bij het parkeren van uw fiets in de regen is het verstandig het zadel beschermen, bijvoorbeeld met een zadelhoesje. Voorkom beschadigingen door de fiets niet te stallen tegen een ruwe muur.
Droog een nat zadel altijd direct met een doek.

Vooral niet vanzelf laten opdrogen, want dan kan het leer barsten, zeker in de volle zon.  

Inspectie zadel
Verwijder het zadel van de zadelpen en controleer de rails onder het zadel zorgvuldig op scheurtjes en controleer ook de bevestiging van de rails aan het zadel zelf. Monteer daarna het zadel weer op de zadelpen.
Controleer vervolgens of het zadel goed vastzit op de zadelpen. Is het mogelijk het zadel ten opzichte van de zadelpen te draaien? Is het mogelijk om de punt van het zadel omhoog of omlaag te bewegen?
Zo ja: dan moeten de betreffende boutjes zover worden aangedraaid dat er geen speling meer is. Datzelfde geldt indien de bout/bouten is/zijn uitgerekt, verbogen of er op andere wijze beschadigd uitziet/uitzien.

Controleer het zadel op eventuele scheuren of barsten, zeker na een valpartij. 

Reiniging zadelpen
Markeer eerst de huidige stand van het zadel, bijvoorbeeld door middel van een stift of een stukje tape. Draai de bout van de zadelpenklem (dat is de klem waarmee de zadelpen in het frame vastzit) los, verwijder de zadelpen uit de zitbuis en verwijder de zadelpenklem van de zadelpen.
Reinig alle onderdelen en controleer ze zorgvuldig op scheurtjes.
 

Inspectie zadelpen
Is het mogelijk het zadel ten opzichte van het frame te draaien?
Zo ja: dan zit de bout van de zadelpenklem nog niet goed vast. Als de zadelklem met één bout op de zadelpen is bevestigd, dan is het van belang dat u die klembout voldoende losdraait om de eventuele vertanding voldoende los te laten komen voordat u de hoek van het zadel wijzigt.

Vervolgens dient u erop te letten dat de vertanding weer volledig in elkaar grijpt voordat u de klembout aandraait tot het door de fabrikant hiervoor aanbevolen aanhaalmoment.
Te strak aangehaalde bouten kunnen uitrekken en vervormen. Maar bouten die los zitten kunnen gaan bewegen en vermoeid raken. Beide montagefouten kunnen plotselinge mankementen opleveren die u zeer onaangenaam kunnen verrassen. 

Smering zadelpen
Breng een dun laagje vet of montagepasta aan op het gedeelte van de buis dat in het frame gestoken wordt. Monteer (het zadel weer op de zadelpen en) de zadelpen weer op de juiste (oude) positie in het frame.
Maar let op: wanneer het materiaal van zadelpen en/of zadelbuis carbon is mag geen vet of gewone montagepasta worden gebruikt, maar alleen speciale gel voor koolstofvezels!!!  

Afstelling zadel en zadelpen
Een juiste afstelling van het zadel is essentieel voor het verkrijgen van goede prestaties en optimaal comfort op de fiets.
Het zadel kan in drie richtingen worden versteld.
 

1. Omhoog/omlaag
Zó bepaalt u de juiste zadelhoogte: ga op het zadel zitten en zet een hiel op een pedaal. Draai de crank totdat het pedaal met uw hiel erop in de lage stand staat en de crank parallel aan de zitbuis staat. De zadelhoogte is correct wanneer uw been dan net gestrekt staat.
Als uw been niet geheel gestekt is, dient het zadel iets hoger te worden afgesteld. Moet u daarentegen uw bekken kantelen om uw hiel op het pedaal te houden, dan moet het zadel wat lager worden afgesteld.
Staat het zadel goed en zet u de bal van de voet op het pedaal (de juiste fietshouding) dan blijft uw been tijdens het fietsen iets gebogen. En zo hoort het ook.
Maar let op: zorg ervoor dat de zadelpen niet verder uit het frame steekt dan het merkteken voor de maximumstand op de zadelpen!Is de reguliere zadelpen te kort, koop dan een verlengde zadelpen. Maar let ook hier goed op: als de zadelpen te kort is, kan dit betekenen dat het frame te klein is!
De hoog-/laagverstelling doet u als volgt: draai de zadelpenklem los, trek de zadelpen omhoog of duw hem omlaag in de zadelbuis, controleer dat het zadel recht staat ten opzichte van het frame, dus in één lijn met de wielen en het stuur, haal de bout in de zadelpenklem weer aan tot het door de fabrikant aanbevolen aanhaalmoment. 

2. Naar voren/achteren
Door het zadel naar voren of achteren te verstellen ten opzichte van de zadelpen kan de afstand tot het stuur worden geregeld en de ideale positie op de fiets worden gevonden.
Controleer bij het bevestigen dat u het klemmechanisme op het rechte deel van de zadelrails klemt en dat dit mechanisme het gekromde gedeelte van de rails niet raakt. Gebruik voor het vastzetten ook hier het door de fabrikant daarvoor aanbevolen aanhaalmoment. 

3. Zadelhoek
De meeste fietsers geven de voorkeur aan een precies horizontaal afgesteld zadel, maar het is ook mogelijk de punt van het zadel iets omhoog of omlaag te zetten.  

Let op: relatief kleine wijzigingen in de zadelpositie kunnen al een forse invloed hebben op prestaties en comfort. Wijzig daarom slechts één afstelling per keer. 

Waarschuwingen
1. Wat u ook aan de verstelling van het zadel en/of de zadelpen wijzigt: na montage mag de veiligheidsmarkering op de zadelpen NOOIT zichtbaar zijn. De zadelpen is in dat geval te ver uit het frame getrokken, hetgeen erin kan resulteren dat de pen breekt tijdens het rijden.
2. Controleer na elke zadelverstelling of alles weer goed vast zit alvorens te gaan rijden. Een los zadel of een losse zadelklem of zadelpenklem kan resulteren in ernstige ongelukken. 

Tip
Een krakend zadel kan worden veroorzaakt door zand tussen zadel en zadelpen of tussen zadelpen en zadelbuis. Los- en schoonmaken is dan de remedie.

 

Auteursrechten e.d.

 

duijnstee 2

1907

1905

dga1

 

-