Start De Club Toerkalender Leden Lid worden? De Fiets, aanschaf De Fiets, onderhoud Ook nuttig Contact Wielerlinks Finish

 

Onderhoud racefiets remmen

Met schone, goed onderhouden en juist afgestelde remmen beschikt uw racefiets over een uitstekend vertragingsmechanisme. En dat is een eerste vereiste om veilig te kunnen fietsen. 

Reiniging remmen racefiets
Vul een emmer met warm water en doe er wat autowasmiddel in of eventueel wat afwasmiddel. Maak een spons of zachte borstel goed nat en maak de zijkanten van de velgen en de remblokjes schoon. Gebruik geen hogedrukreiniger! Door het verwijderen van het vuil van de remblokken en van de velgen verbetert u de remwerking en bovendien de levensduur van de remblokjes en de velgen.
Haal het wiel uit de fiets en peuter, als deze al niet door de wasbeurt verdwijnen, eventuele achterblijvende zandkorrels en andere ongerechtigheden uit de remblokjes, bijvoorbeeld met behulp van een pincet.
Doorgaans zitten er enkele groeven in een remblokje. Dat is heel belangrijk voor de waterafvoer. Maar die groeven slibben dicht door straatvuil en door het slijpsel dat bij het remmen van de remblokjes zelf en van de velg afkomt. Peuter daarom met een schroevendraaiertje of iets dergelijks het vuil uit die groeven.  

Inspectie remmen
Vóór het controleren van de remblokken dient u de ontspanner van de rem om te zetten, zodat er ruimte tussen de velg en de remblokken ontstaat. Bij Shimano en SRAM zit de ontspanner (een zwart draaiwieltje) op de remhoef die tegen het frame aanligt. Bij Campagnolo zit de ontspanner vlak boven de draaias van de remhendel. Een pen moet van binnen naar buiten worden gedrukt om te ontspannen.
Controleer het profiel op de remblokjes, dat moet minimaal 1 mm zijn.
Versleten remblokjes zijn levensgevaarlijk, vooral (maar niet alleen!) bij slecht weer. Vervang die blokjes daarom zo snel mogelijk. Bovendien zijn versleten remblokjes slecht voor de velgen van uw fiets.
Controleer of bij het aantrekken van de rem de blokjes gelijktijdig aangrijpen op de velg.

Controleer regelmatig of de remblokken vlak en op het midden van de velgrand liggen.

Inspecteer de remhoeven op beschadigingen en scheurtjes.
Controleer ten slotte of de kabelloop van de remkabels nog correct is.

Oh, enne ... vergeet de ontspanner niet terug te draaien! 

Smering remmen
Smeer met enige regelmaat de draaipunten en veren van de remmen met wat olie.
Voor het smeren van de kabels: zie de pagina Onderhoud kabels 

Afstelling remmen
Begin met te controleren of het wiel goed in de vork vastzit en de velg in het midden van de vork staat.

De afstand tussen het remblokje en de velg dient met gesloten ontspanner 1½ à 2 mm te zijn. Is deze afstand groter dan kunt u met de remkabelstelschroef (die zit op de remhoef waarop ook de ontspanner zit) de buitenkabel verlengen. De binnenkabel komt daardoor strakker te staan en zo wordt de afstand tussen het remblokje en de velg verkleind.
Is dat niet afdoende, draai dan de remkabelstelschroef weer terug en maak de remkabel los om deze strakker aan te trekken en weer vast te zetten.

Wanneer bij het aantrekken van de rem de remblokjes niet gelijktijdig aangrijpen op de velg dan moeten de remhoeven worden gecentreerd. Vaak kunt u volstaan met het met een platte sleutel draaien van de as van de rem. Verdraai deze minimaal en de hele remhoef draait mee. Met de klok mee draaien betekent verplaatsing van beide remhoeven naar links, tegen de klok in betekent verplaatsing naar rechts, beide gezien vanuit de rijrichting.
Bij de remhoeven van SRAM zit een inbusboutje op de as van de rem. Draai deze los, centreer de hoeven met een steeksleuteltje en draai de inbusbout weer vast.
 Lukt dat niet of levert het onvoldoende resultaat, draai dan de bout of moer waar de rem mee aan het frame vast zit losser, totdat u de hele rem kunt bewegen.
Knijp de remgreep in tot de remblokken strak op de velg staan en draai nu de bout of moer weer vast en houd daarbij de remgreep ingeknepen. 

Remblokken vervangen
Zorg bij het plaatsen van de nieuwe remblokjes dat u deze in de goede (rij)richting monteert. De juiste richting staat op de blokjes aangeven met een pijl terwijl de meeste remblokjes bovendien voorzien zijn van de aanduiding L(inks) en R(echts).
Draai de bout van het remblokje los met een inbussleutel en verwijder het remblokje.

Indien het remblokje in een apart schoentje zit, verwijder dan het fixatieschroefje met een (inbus)sleutel en schuif het blokje uit het schoentje. Als dat uitschuiven moeilijk gaat, leg het blokje dan even in de spiritus.
Schuif, eventueel met behulp van wat (groene) zeep, het nieuwe blokje in het schoentje en let daarbij op het verschil tussen het L(inker) en R(echter) blokje en op het aanhouden van de juiste rijrichting. Controleer of de dichte kant van het schoentje het blokje tegenhoudt bij het remmen en dus naar voren is gericht. Bevestig het fixatieschroefje. 

Monteer het remblokje met de bout in de remhoef. 
De remblokjes horen parallel aan het velgoppervlak te liggen, overal even ver van de velg en moeten de velg in het midden raken. De blokjes moeten bij het remmen met het hele remoppervlak op de vlakke kant van de velg komen en mogen in geen geval de band raken!

 

Auteursrechten e.d.

 

duijnstee 2

1907

1905

dga1

 

-